داور بخش سریال

مجید میرمیران

مجید میرمیران تهیه کننده

حسن بشکوفه

حسن بشکوفه تهیه کننده

همایون اسعدیان

همایون اسعدیان کارگردان و فیلمنامه نویس

شادمهر راستین

شادمهر راستین فیلمنامه نویس

امیر بوالی

امیر بوالی مدیر طرح و برنامه سیما فیلم

داور بخش پویانمایی

دکتر حسین ساری

دکتر حسین ساری مدیر شبکه آموزش سیما

مصطفی رحماندوست

مصطفی رحماندوست شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان

بهرام عظیمی

بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن، فیلمنامه‌نویس، طراح کاراکتر و کاریکاتوریست

دکتر محمد علی صفورا

دکتر محمد علی صفورا عضو هیات علمی گروه انیمیشن و سینمای دانشگاه تربیت مدرس

امیر محمد دهستانی

امیر محمد دهستانی کارگردان، مدرس و کارشناس انیمیشن

داور بخش مستند

مهدی یادگاری

مهدی یادگاری مدیر کل تامین برنامه خارجی و رسانه های بین الملل

محمد علی فارسی

محمد علی فارسی تهیه کننده و مستندساز

مرتضی رزاق کریمی

مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مستندساز

ارد عطارپور

ارد عطارپور مستند ساز و عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران

محمد صدری

محمد صدری تهیه کننده و کارگردان

داور بخش مسابقه

سید غلامرضا میرحسینی

سید غلامرضا میرحسینی مشاور اجرایی معاون سیما

عیسی بلوکات

عیسی بلوکات کارگردان تلویزیونی و مدرس سینما

سونیا پوریامین

سونیا پوریامین تهیه کننده و مجری

زهره گوهرشادی

زهره گوهرشادی طراح صحنه و دکور

نورالدین سبحانی

نورالدین سبحانی مدرس دانشگاه و کارگردان تلویزیونی