اعلام شرایط فیلم های تلویزیونی متقاضی شرکت در چهارمین جشنواره جام جم

بر اساس فراخوان چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم، موضوع فیلمهای تلویزیونی متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره آزاد بوده ولی در بازه زمانی معینی بایستی از یکی از شبکه های سراسری سیما پخش شده باشد.

اخبار شنبه 26 مهر 1393 ادامه...
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای