جشنواره جام جم شاخصی در ارزیابی عملکرد برنامه های سیما

دکتر خیامی رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما، چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم را مروری بر عملکرد آثار پخش شده در چند سال اخیر توصیف کرد و آن را تجربه و میثاقی دانست که به برنامه ریزی های آینده در تلویزیون یاری می دهد.

اخبارگفتگو شنبه 28 بهمن 1396 ادامه...

کارکرد جشنواره ایجاد انگیزه است

محمد صدری تهیه کننده و کارگردان مستند و از داوران بخش مستند چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم، کارکرد جشنواره را ترویج نگاه و ایجاد انگیزه دانست و بالا رفتن استانداردها را از اهداف آن برشمرد.

اخبارگفتگو چهار شنبه 25 بهمن 1396 ادامه...

استاندارد سازی در ارزیابی برنامه ها عامل موفقیت جشنواره

دکتر حسن خجسته، انتخاب بهترین های شبکه های سیما، در فرآیند جشنواره های تلویزیونی را اقدامی مثبت دانست و تدوین استاندارهای لازم برای بررسی زوایای گوناگون انتخاب آثار مهم را ارزیابی کرد.

اخبارگفتگو دو شنبه 23 بهمن 1396 ادامه...

کارنامه خوبی در تولید مسابقات تلویزیونی داریم

سونیا پوریامین از داوران بخش مسابقه چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم طراحی مسابقات تلویزیونی برگرفته از بازی های سنتی ایرانی را راهی موثر در جذب مخاطب دانست و از نحوه انتخاب بهترین مسابقات تلویزیونی سخن گفت.

اخبارگفتگو شنبه 14 بهمن 1396 ادامه...
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای