تاریخ انتشار:چهار شنبه 28 آذر 1397

دکتر رضا پورحسین

- متولد 1338

- دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد روانشناسی و دکترای تخصصی روانشناسی

ـ قائم مقام معاون سیما


سوابق:

ـ مؤسس و رئیس ستاد چهره های ماندگارـ مدیر شبکه چهار سیما

ـ مدیر شبکه آموزش سیما

ـ مدیر شبکه دو سیما

ـ مدیر شبکه مستند سیما

ـ مدیر گروه دانش رادیو

ـ مدیرکل طرح و برنامه رادیو

ـ مدیر شبکه سراسری رادیو

ـ قائم مقام رادیو

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای