تاریخ انتشار:چهار شنبه 28 آذر 1397

عبدالکریم خیامی

ـ متولد 1354

ـ دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دکترای فرهنگ و ارتباطات

ـ رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما


سوابق:

ـ رئیس مرکز سیمای استان ها

ـ رييس مرکز نظارت و ارزیابی

ـ  مدیر و موسس رادیو تجارت

ـ مدیریت گروه های اجتماعی و طرح و برنامه رادیو جوان

ـ عضویت در انجمن بین المللی ارتباطات و مرکز بین‌المللی تحقیقات رسانه و ارتباطات (IAMCR)

ـ عضو هیئات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

ـ مدرس دانشگاه‌های امام صادق (ع)، سوره و خبر

 

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای