تاریخ انتشار:شنبه 15 دی 1397

دکتر محمد احسانی

مدیر شبکه های نمایش، نسیم و تماشا

 متولد 1345 شبستر

 

ـ دکتری مبانی حقوق اسلامی

 

سوابق:

ـ مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما

ـ مدیر طرح و برنامه و قائم مقام شبکه تهران

ـ مدیرکل طرح و برنامه معاونت سیما

ـ معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری

ـ مشاور و عضور شورای راهبردی شبکه سه

ـ مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی راهبردی سازمان

ـ معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- مدیر شبکه یک سیما

- دبیر چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم

- مدیر شبکه های نمایش، نسیم و تماشا

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای