تاریخ انتشار:دو شنبه 18 دی 1396

هئیت داوران جشنواره فیلم های تلویزیونی

هئیت داوران جشنواره فیلم های تلویزیونی

هئیت داوران جشنواره فیلم های تلویزیونی:

فاطمه گودرزی

مجید انتظامی 

جهانگیر الماسی 

جمال شورجه

یژن بیرنگ 

حسین کرمی 

عباس نعمتی

مسعود فراستی 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
ادوار جشنواره های سیما
برگزیده های چند رسانه ای