آیین پایانی نخستین جشنواره مردمی برنامه های نوروز 97